آموزش نصب چوب نما و ترموود بر روی دیوار بتنی

نصب ترمووود روی دیوار

چوب نما و روش نصب ترمووود بر روی دیوار بتنی و سیمانی:

 

چوب نما و روش نصب بر روی دیوار بتنی و سیمانی

 

نصب ترمووود روی دیوار

برای اجرا چوب نما بر روی دیواری از جنس سیمان و یا بتن باید حداقل ضخامت بتن ۵ سانتی متر باشد.

اهمیت ضخامت سیمان برای محکم بودن دیوار در زمان پیچ و رول پلاک شدن چوب زیر کار بر روی آن است.

زیرا از شل شدن و در نهایت افتادن و باز شدن پیچ و رول پلاک جلوگیری به عمل می آورد. سطح سیمان باید کاملآ صاف و شاقول باشد.

در غیر این صورت کار با مشکل مواجه می شود.

البته تا اندازه دو سانتی متر نا شاقول بودن و نا تراز بودن را نصاب در زمان نصب ترمووود روی دیوار میتواند به روش خاصی حل کند.

که این به توانایی و تبحر و تجربه نصاب ترمووود ارتباط دارد.

چرا ناترازی بیشتر از دو سانتی متر ایراد است؟

۱٫چوب زیر کار ترمووود سخت نصب شود .

۲٫ متریال ترمووود بیشتری مصرف خواهد شد .

۳٫ هم از لحاظ زمانی کار بیشتری می برد.

بر روی سیمان چوب های زیر کار در ابتدا قرار میگیرد.(نصب ترمووود روی دیوار)

چوب زیر کار بسیار مهم است که باید حتمآ چوب اشباع شده باشد .باید چوب اشباع از کارگاه های معتبر تهیه شده باشد تا به مرور زمان دچار تابیدگی یا پوسیدگی نگردد.

چوب زیر کار باید حداقل سه تا چهار سانتی متر باشد . البته باید روی این نکته تاکید کرد که بسته به محل نصب ترمووود و هم چنین نوع ترمووود اجرا شده

این ضخامت چوب زیر کار متفاوت خواهد بود.

چوب باید به وسیله پیچ و رول پلاک به دیوار سیمانی محکم می شود.

(نصب ترمووود روی دیوار)

اگر طراح و کارفرما خواستار استفاده از کلیپس و پیچ مخفی باشند برای نصب چوب ترمووود  در آن صورت دیگر نیازی به چوب زیر کار و اشباع شده نخواهد بود

و باید از پروفیل قوطی فلزی استفاده کرد که در مقاله ای دیگر توضیح داده خواهد شد.

نصب ترمووود روی دیوار | قیمت ترموود

3/5 - (2 امتیاز)