قیمت ترموود در ایران| قیمت ترمووود | قیمت ترمووود ایرانی | قیمت چوب نما | قیمت چوب ترمو

قیمت ترموود در ایران

قیمت ترمو وود در ایران به چه عواملی بستگی دارد.

قیمت ترمووود در ایران را بر چه اساسی تعیین میکنند؟

قیمت ترمو وود ایرانی :

 

 

قیمت ترموود در ایران ارتباط مستقیمی با ضخامت ترمووود و نوع چوب ترمو شده

ومیزان ماشین کاری و ابزاری که بر روی آن انجام پذیرفته است تعیین می شود.

قیمت ترمووود در ایران را با روشهای ذیل تعیین می کنند که به اختصار توضیح می دهیم.

۱- قیمت چوب ترمو در ایران چوب ترمو وود بسته به میزان ضخامتی که دارد قیمت و بهای آن متفاوت است.

تا ضخامت چوب بالاتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

مثلآ ترموود با ضخامت بیست میلی متر (دو سانتی متر),

از لحاظ قیمتی پایین تر از چوبی با ضخامت چهل و دو میلی متر می باشد.

۲-در اینکه قیمت ترموود در ایران به چه عواملی بستگی دارد باید به جنس چوب اشاره کرد.

چوبی که از خانواده درختان نرم چوب ها باشد ارزان تر از چوبهای متعلق به گروه سخت چوبها می باشند.

بدین معنی که چوب درخت پاین ارزانتر از چوبی از خانواده عش میباشد.

البته علت این تفاوت قیمتی از لحاظ جنس چوب تابع مستقیمی دارد

بامیزان رشد و تراکم این درختان از یک سو و میزان عملیات حرارتی و سختی برش از سمت دیگر دارد.

یعنی درخت کاج از لحاظ رشد و تراکم و انبوهی بیشتر از درخت عش است در نواحی توندرایی اسکاندیناوی.

قیمت ترموود در ایران |نرخ چوب نما و ترموی ایرانی| ترمو وود بست چوب

۳-ماشین کاری چوب ترموود:

 

(قیمت ترموود در ایران به چه عواملی بستگی دارد!)

در زمان تولید چوب ترموود تمام چوب ترمووود تولید شده به شکل SHP ساده است.

که بعدآ بنا به درخواست مشتری در مبدآ بر روی آن ماشین کاری انجام میگیرد

وترمووود تولید شده به اشکال مختلف مانند: UTS, UTV , ROMB و ….در می آیند.

۴-در نهایت باید در مورد قیمت ترمووود به این دو نکته بسیار مهم هم اشاره کرد که:

بعضی اوقات با توجه تکانه های شدید نوسانات ارزی مانند یورو و دلار آمریکا نسبت

به ریال ایران با تغییر زیاد قیمت ترمو وود در ایران مواجه می شویم که بیشتر زمان ها هم پایدار نیستند

و به گونه ای می توان گفت که زود گذر هستند.هر چند در چند سال اخیر این اتفاق بصورت مداوم روی داده

و قیمتها بصورت روزانه روند افزایشی داشته است که آن(قیمت ترموود در ایران)

نیزبه نوبه خود بیشتر بدلایل سیاسی بوده تا مباحث درگیر با تولید.

مورد آخر هم خرید چوب است که بصورت متر مکعب یعنی بصورت حجمی خریداری میشود

وبعداز انجام عملیات ترمو بصورت مترمربع یعنی درواحدسطح بفروش میرسد.

قیمت ترمو وود درایران | قیمت ترمووود ایرانی |نرخ چوب نما |نرخ چوب ترمو شرکت ترمووود بست چوب

thermowood-price-in-iran