چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی

نصب ترمووود روی فلز

چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی:

اگر از پروفیل آهنی برای زیر کار هنگام نصب چوب نما استفاده شد باید به نکاتی دقت کنید از جمله اینکه حداقل

پروفیل زیر کار حتمآ باید از نوع قوطی حداقل سه در سه باشد و فاصله بین این قوطی ها نباید ازو

شصت سانتی متر بیشتر باشد.

برای جلوگیری از زنگ زدگی قوطی های زیر کار و پوسیده شدن آن از رنگ پلاستیک استفاده شود,

یا حتی المقدور به وسیله رنگ های ضد زنگ مخصوص فلز قوطی ها را رنگ آمیزی کنید.

در ضمن اگر جوشکاری هم انجام شد گل جوش (اسپاتر)پاک شود ,

و محل جوش هم باید رنگ آمیزی گردد تا عمر و دوام چوب نما بیشتر شود.

زیرا چوب نما هر چند مرغوب هم باشد اگر جنسپروفیل زیر کار فاقد کیفیت مناسب باشد ,

نتیجه خوبی در طول زمان حاصل نمی شود.

در نهایت هر دو طرف چوب نما را با دو عدد پیچ مخصوص با فاصله شش سانتی متر از لبه چوب ترمووود ,

به پروفیل زیر سازی(نصب ترمووود روی فلز) پیچ می شوند.

فاصله پیچ ها باید حداقل ده سانتی متر از همدیگر باشند.

البته باید نصاب ترمووود این نکته را در نظر داشته باشد که,

در هرصورت استفاده از چوب اشباع شده جهت زیر کار خصوصآ در محوطه های باز و بیرون از ساختمان بهتر است.

مهمترین نکته در نصب چوب نما بر روی فلز این است که:

به خاطر تفاوت هایی که چوب و فلز با همدیگر دارند هیچ گاه نصب چوب ترمووود بر روی فلز در بازه زمانی طولانی مناسب نیت مگر این که از کلیپس برای نصب استفاده شود.

علت هم بسیار ساده است:

چون انقباض و انبساط چوب و فلز با همدیگر متفاوت است

وقتی از پیچ استفاده می شود در فصل سرما و گرما سریع فلز منبسط و منقبض می گردد و

در زمان کمی شاید یکی دوسال باعث ترک خوردگی طولی چوب ترمووود و در نهایت شمسته شدن آن خواهد شد.