چوب و ساختار چوب

چوب و ساختار چوب

چوب و ساختار چوب:

چوب و ساختار چوب بسیار جالب و پیچیده است.

چوب از میلیونها لولهٔ نازک که در امتداد طول تنهٔ درخت کشیده شده‌اند، درست شده‌است.

وقتی درخت زنده‌است، این لوله‌ها شیرهٔ گیاهی را از ریشه‌ها به برگ‌های درخت می‌رسانند.

چوب‌های گونه‌های مختلف درخت از نظر رنگ، سختی و نقش (رگه) با هم متفاوت اند.

درخت از تنه، اجزای بالای (شاخه، برگ و…)و ریشه‌ها تشکیل شده است.

ریشه‌های درخت با فرورفتن در خاک،رطوبت و مواد معدنی موجود در آن را جذب می‌کنند و به تنه می‌رساند.

تنه درخت هم شاخه‌ها و قسمت‌های بالایی را تقویت و تغذیه می‌کند .

و آب و شیره را از ریشه به برگه‌ها و شاخه‌ها و بالعکس می‌رساند.

چوب و ساختار چوب که به وسیله چشم غیر مسلح یا یک ذره بین کوچک دیده می‌شود

ساختار قابل رویت و قسمت‌هایی که ما فقط با یک ذره بین قوی و بزرگ واضح و آشکار است، ساختار ذره بینی می‌نامند.

چوب و ساختار چوب و در نتیجه به زبان ساده تر جنس چوب با توجه به تفاوت های ملوکولی که دارند ,

می توانند کاربردهای گوناگونی داشته باشند.

البته این کاربردهای چوب بسیار متنوع هستند که می تواند شامل ساخت خانه تا نمای ساختمان باشد.

مثلآ برای ساخت کف پوش از یک نوع خاص چوب از لحاظ ساختاری استفاده می شود.

برای ترمووود  از یک نوع دیگر از چوب .

در مجموع می توان گفت که با توجه به ساختار چوب کاربردهای آن کاملآ متنوع و گسترده است.

 

Rate this post