انواع چوب از نظر مصرف

انواع چوب از نظر مصرف

انواع  چوب از نظر مصرف :

چوب و انواع  چوب از نظر مصرف را به شکل زیر می توان دسته بندی کرد.

چوب گرد:چوب گرد ضخامتی بین ۱۴-۳۴ سانتی‌متر و درازایی بین ۷/۲ -۱۸ متر را دارند.

این چوب‌ها باید هرس و تراز شوند و از نظر سطح و پوست، ظاهری تمیز داشته باشند.

چوب‌های گرد را بر حسب نوع دسته قرار می‌گیرند یا در جهت طول تخته یا عمود بر آن.

چوب‌های بریده شده:این چوب‌ها با برش‌های طولی از چوب گرد به دست می‌آیند.

چوب گرد قابل استفاده برای منظور باید کیفیت بالایی داشته باشد و از پوسیدگی نیز در امان باشد .

به طوری که چوب‌های بریده شده درجه ۱ و ۲، عاری از سوراخ‌های پنهان و فاسد شده و گره‌های قهوه‌ای باشند.

چوب از نظر مصرف

انواع چوب‌های بریده شده:

چوب از نظر مصرف

چهار تراش:چوبی است که مقطع آن مستطیل یا مربع است. این چوب را می‌توان از نوع درختان بی گره تهیه کرد.

بینه:از تقسیم یک گرده، بینه به دست می‌آید.

چوب گردی را که استوانه‌ای شکل است از روی قطر به دو نیم قسمت می‌کنند و به موازات طول آن را برش می‌دهند و هر یک از تقسیمات را یک بینه می‌نامند.

تخته:چوبی است به شکل مکعب مستطیل به طول ۲-۶متر و عرض ۱۸-۳۰و ضخامت ۱-۸ سانتی‌متر.

الوار:تقریباً راست و بدون گره است ممکن است چهار گوش یا سه گوش باشد. طول الوار تا ۳ متر است و عرض آن ۳۵ تا ۴۰ و کلفتی آن ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر است.

انواع چوب از نظر کاربرد

چوب از نظر مصرف

کاربردهای بسیار زیادی برای چوب اعم از چوب سخت ویا چوب نرم را میتوان متصور شد.از انسان های اولیه که ساختمان ها با چوب می ساختند تا کاربرد سوزاندن

به عنوان هیزم و ساخت کشی تا امروزه که از چوب برای ساخت سونا و استخر و نمای ساختمان و میز و صندلی گرفته

تا ساخت آلات موسیقی.یعنی چوب جزو پر کاربردترین مصالح و مواد در طبیعت می باشد.

چوب از دید گیاه شناسی

چوب از نظر مصرف

 

Rate this post