نوشته‌ها

UTV-PINE مخصوص شرکت bestchoob.ir

UTV-PINE

UTV-PINE:چوب ترمووود UTV-PINE دارای کام و زبانه مخصوص نما می باشد.این نوع ترمو وود از گونه درخت کاج تهیه و تولید و ترمو شده است.utv گونه ای از ماشین کاری و ابزار کاری بر روی ترمو وود است که قسمت مربوط به کام و زبانه در ناحیه اتصال ب…