نوشته‌ها

چوب نمای ساختمان یا نمای چوبی ساختمان شرکت بست چوب www.bestchoob.ir

نمای چوبی ساختمان

نمای چوبی ساختماننمای چوبی ساختماننمای چوبی ساختمان که معمولآ آن را به اختصار چوب ترمووود نما هم می گویند,نمایی است که به وسیله چوب ترمووود و یا گاهی hpl انجام شده باشد.البته در مقاله ای دیگر به تفصیل در مورد hpl توضیح خواهیم د…