نوشته‌ها

چوب نرم یا نرم چوب ها

چوب نرم یا نرم چوب ها

ترمووود
چوب نرم یا نرم چوب ها: چوب نرم یا نرم چوب ها این دسته از چوب ها شامل چوب درختان سوزني برگ است. بافت چوب درختان سوزني برگ در طول سال زمان بيشتري براي روئيدن دارد. درخت های سوزني برگ چوب نرم یا نرم چوب ها که شامل درختان سوزنی برگ می شود , …