نوشته‌ها

چوب ترمووود کف چوش محوطه های باز شرکت بازرگانی گوران

چوب ترمووود کفپوش محوطه های باز

چوب ترموود کفپوش محوطه های باز:   چوب ترمووود کفپوش از چوب ترمووود گونه پاین  و عش برای محوطه های باز و مکان هایی که تماس مستقیم با آب و بخار آب دارد استفاده مشود و بیست طیف رنگی مختلف و زیبا را می توان رنگ ترمووود تکنوس بر ر…