نوشته‌ها

نما و نقش آن در ساختمان شرکت بست چوب

نما

نما:در ساختمان سازی به قسمت بیرونی یک بنا,نما گفته می شود.در طراحی یک ساختمان ,نمای ساختمان  مهم ترین بخش آن به شمار می رود,زیرا چهار چوب کار برای بقیه اجزا و قسمت های ساختمان را مشخص می کند.برخی از نما ها ارزش تاریخی دارند …