نوشته‌ها

مراحل رنگ کاری چوب ترموود

مراحل رنگ ترمووود

مراحل رنگ ترمووود:مراحل رنگ کاری چوب ترموود به وسیله ماشین و از لحاظ فنی باید به روش پایین باشد:  چوب ترمووود در سه مرحله رنگ آمیزی می شود ,   که فاصله رنگ آمیزی ترموود تا خشک شدن و انجام مرحله بعد باید بیست و چهار س…