نوشته‌ها

ترمووود برند تجاری بین المللی

ترمووود برند تجاری

در اصل ترمووود برند تجاری بین المللی شکل گرفته است.که آن هم به مجموعه ای از شرکتهای چوب بری و فعال در صنعت چوب اطلاق می شود .در واقع ترمووود نام یک انجمن بین المللی است.آدرس سایت انجمن بین المللی ترمووود و نیز تمامی شرکت هایی که ع…