نوشته‌ها

سازه های چوب نما

سازه های چوب نما

سازه های چوب نما:سازه های چوب نمااز جنس ترمو وود در نمای ساختمان طرح های زیبایی ارایه می دهد و جلوه بی نظیری به نمای ساختمان می دهد.سازه های جنس ترمووود برای نما,طراحی های مختلف دارد,و نصب این سازه های چوب نما به مهارت خاص و بالایی نیاز دا…