نوشته‌ها

مراحل رنگ کاری چوب ترموود

مراحل رنگ ترمووود

مراحل رنگ ترمووود:مراحل رنگ کاری چوب ترموود به وسیله ماشین و از لحاظ فنی باید به روش پایین باشد:  چوب ترمووود در سه مرحله رنگ آمیزی می شود ,   که فاصله رنگ آمیزی ترموود تا خشک شدن و انجام مرحله بعد باید بیست و چهار س…
رنگ چوب ترمووود گونه کاج

رنگ ترمووود کاج

رنگ چوب ترمووود گونه کاجرنگ چوب ترمووود گونه کاج:چوب ترمووود از گونه کاج باید در برابر تمام شرایط جوی مقاوم بوده و قبل از نصب نیاز دارند تا,رنگ های مخصوص چوب ترمووود که از خصوصیات آن مقاومت در برابر UV آفتاب و جلوگیری از تغییر رن…