نوشته‌ها

رنگ چوب نما و ترمووود

رنگ چوب نما و ترمووود

رنگ چوب نما و ترمووود:رنگ چوب نما و ترمووود باید حتمآ قبل نصب و اجرا بصورت کامل انجام شود.چوب نمای ترمو وود حتمآ باید بصورت کامل و از چهار وجه نقاشی و رنگ آمیزی شود ,که البته گاهآ بسته به نظر کارشناسان طراحی ,از سه  وجه رنگ می ش…