نوشته‌ها

دکینگ پرتابل UTS

دکینگ پرتابل UTS

دکینگ پرتابل UTS:  این دکینگ پرتابل UTS از جنس چوب ترمووود هم میتواند از جنس کاج باشد و میتواند از جنس عش باشد.که دارای فاق و زبانه است.در این فاق و زبانه شیار های فاق و زبانه بصورت کاملآ نود درجه هستند.البته روی چوب ترموود…