نوشته‌ها

UTS-PINE

UTS-PINE

UTS-PINEترمووود UTS-PINE ساخته شده از چوب درخت کاج می باشد.در مورد UTS باید به نکته اشاره کنم که استاندارد خاصی وجود دارد.به این معنی که تمتمی کارخانه ها و شرکت های تحت نظر انجمن بین المللی ترمووود ملزم به تولید این نوع از چوب ب…