نوشته‌ها

چوب سخت یا سخت چوب ها

چوب سخت یا سخت چوب ها

ترمووود
چوب سخت یا سخت چوب ها  شامل چوب درختان پهن برگ است. چوب سخت یا سخت چوب ها: بافت چوب درختان پهن برگ تنها در زمانی که درخت برگ دارد، رشد می‌کند. رشد و نمو در بهار شروع می‌شود و به مرور زمان هر چه به پاییز نزدیک می‌شویم رو به افول می‌گذ…