نوشته‌ها

تغییرات فیزیکی ترمووود

تغییرات فیزیکی ترمووود

تغییرات فیزیکی ترمووود  تغییرات فیزیکی ترموود    تغییرات فیزیکی ترمووود   1-تراکم ترمووود   تراکم با توجه به وزن و ابعاد نمونه به دست می آید .چوب ترمووود دارای چگالی کمتر نسبت…