نوشته‌ها

تغییرات فیزیکی ترمووود

تغییرات فیزیکی ترمووود

blog
تغییرات فیزیکی ترمووود   تغییرات فیزیکی ترموود       تغییرات فیزیکی ترمووود     1-تراکم ترمووود     تراکم با توجه به وزن و ابعاد نمونه به دست می آید .چوب ترمووود دارای چگالی کمتر نس…