نوشته‌ها

SHP-DECK

SHP-DECK

SHP-DECKSHP-DECKبهترین گزینه برای استفاده در کف , پله و محوطه های باز می باشد.دک به چوبی گفته می شود که بصورت چهار تراش میباشد که بر روی آن شیارهایی قرار گرفته است.در بعضی از انواع چوب ترمووود دک کل سطح بالایی چوب شیار دار م…