نوشته‌ها

چوب ترمووود نمای محوطه های باز شرکت بازرگانی گوران

چوب ترمووود نمای محوطه های باز

ترمووود
چوب ترمووود نمای بیرونی محوطه های باز: چوب ترمووود نمای محوطه های باز: از چوب ترموود گونه پاین و دک و عش برای نمای محوطه های باز و مکان هایی که تماس مستقیم با آب و بخار آب دارد استفاده مشود. بهترین گزینه ترموود جهت نما, ترمووود …