نوشته‌ها

ترمووود چیست ترموود چیست

ترمووود چیست

ترموود چیست؟  ترمووود چیست ترمووود فرایندی است که در طی آن چوب الواری و برش خوردهدر شرایط خاص و با تکنولوژی پیچیده ای تیمار حرارتی می شود.در طی این فرایند ترمووود شدن چوب تمام مواد همی سلولزی و زنجیره یی قندی و غذایی خ…