نوشته‌ها

چوب و اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف

انواع چوب از نظر مصرف

ترمووود
انواع چوب از نظر مصرف: چوب و انواع چوب از نظر مصرف را به شکل زیر می توان دسته بندی کرد. چوب گرد:چوب گرد ضخامتی بین ۱۴-۳۴ سانتی‌متر و درازایی بین ۷/۲ -۱۸ متر را دارند. این چوب‌ها باید هرس و تراز شوند و از نظر سطح و پوست، ظاهری تمیز …