نوشته‌ها

روف گاردن شرکت بست چوبwww.bestchoob.ir

روف گاردن

روف گاردن,بام باغ,بام سبز:روف گاردن:بام , بالکن , تراس یا محوطه باز و آزادی  است که تمام یا قسمتی از آن با ترکیبی از پوشش گیاهی و خاک یا با محیط کشت روینده پوشانده شده است.از لحاظ لغوی روف به معنای سقف یا بام و گاردن به معنای باغ…