نوشته‌ها

بازسازی ترمووود کف و تراس شرکت بست چوبشرکت ترمووود بست چوب

بازسازی ترمووود

 باز سازی ترمووود به غیر از چوب های ترموود تولید داخل ایران که دارای استاندارد کامل بر اساس انجمن بین المللی ترموود نیستند و یابر اساس همان استاندارد عمل می کنند ولی,مواد اولیه برای تولید محصول ترمووود, دارای مرغوبیت …