نوشته‌ها

بازسازی ترمووود کف و تراس شرکت بست چوبشرکت ترمووود بست چوب

بازسازی رنگ و چوب ترمووود

  باز سازی ترموود   به غیر از چوب های ترموود تولید داخل ایران که دارای استاندارد کامل بر اساس انجمن بین المللی ترموود نیستند و یا بر اساس همان استاندارد عمل می کنند ولی,مواد اولیه برای تولید محصول ترمووود, دارای مرغوبیت…