نوشته‌ها

اهداف و مزایای روف گاردن

کاربرد روف گاردن

ترمووود
کاربرد روف گاردن: در این مقاله سعی کرده ایم تا کاربرد روف گاردن یا(بام سبز) را به صورت جداگانه در دو تاپیک مجزا به اختصار توضیح دهیم. کاربری روف گاردن یا (بام سبز) اهداف روف گاردن (بام سبز): 1.حفظ زیبایی های طبیعی و شرایط اکولوژیکی: 2.ارزشم…