نوشته‌ها

ابعاد ترمووود

ابعاد استاندارد چوب ترمووود

چوب ترموود
ابعاد استاندارد ترموود:   در مورد ابعاد ترمووود سازمان جهانی ترمووود به یک استاندارد سازی عمومی در سطح جهانی رسیده است و, تمامی کارخانه های تولید ترمووود در دنیا از دستورالعمل یکسانی پیروی کنند و ابعاد ترمووود را با ضخامت های همس…