نوشته‌ها

ابعاد ترمووود

ابعاد ترمووود

ابعاد استاندارد ترموود:  در مورد ابعاد ترمووود سازمان جهانی ترمووود به یک استاندارد سازی عمومی در سطح جهانی رسیده است و,تمامی کارخانه های تولید ترمووود در دنیا از دستورالعمل یکسانی پیروی کنند و ابعاد ترمووود را با ضخامت های همس…