روش نصب زیر سازی چوب نما و چوب ترمو

دستورالعمل و روش زیر سازی و نصب چوب نما و چوب ترمووود

دستورالعمل و روش نصب زیر سازی چوب نما و چوب ترمو: دستورالعمل و روش نصب زیر سازی چوب نما و چوب ترمو:برای هر چه بهتر بودن نصب چوب نما و نصب چوب ترمووود:باید سیزده اصل کلی و عمومی را بعنوان روش نصب زیر سازی چوب نما و چوب ترمو  رعایت کرد که در …
چوب نما و نوع پیچ های مورد نیاز برای نصب ترمووودwww.bestchoob.ir

چوب نما و نوع پیچ های مورد نیاز

چوب نما و نوع پیچ های مورد نیاز:  جهت نصب چوب نما و نوع پیچ های مورد نیاز آن باید حتمآ تمامی نکات ریز و ظریفی که در ادامه مقاله می آید مد نظر قرار گیرد.چوب نما برای نصب شدن احتیاج به پیچ های مخصوص به خود بسته به جنس زیر کار دارد. …
چوب نما دور پنجره

چوب نما دور پنجره

چوب نما دور پنجره :  کار کردن ترمووود به عنوان چوب نما دور پنجره ,رایج ترین اشتباهی که ممکن است در زمان نصب چوب نما انجام شود.چون باید لبه های چوب نما فارسی بر شوند.و فارسي بر كردن درز كناره پنجره ها اصلآ کار اصولی نیست .…
چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی

چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی

چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی چوب نما و روش نصب بر روی قوطی فلزی:اگر از پروفیل آهنی برای زیر کار هنگام نصب چوب نما استفاده شد باید به نکاتی دقت کنید از جمله اینکه حداقلپروفیل زیر کار حتمآ باید از نوع قوطی حداقل سه در سه باشد و فاص…
چوب نما و روش نصب بر روی دیوار بتنی

چوب نما و روش نصب بر روی دیوار بتنی

چوب نما و روش نصب بر روی دیوار بتنی و سیمانی: چوب نما و روش نصب بر روی دیوار بتنی و سیمانی برای اجرا چوب نما بر روی دیواری از جنس سیمان و یا بتن باید حداقل ضخامت بتن 5 سانتی متر باشد.اهمیت ضخامت سیمان برای محکم بودن دیوار در زمان پیچ …
اجرای چوب نما,نصب چوب ترمووود

اجرای چوب نما

اجرای چوب نما:   برای اجرای چوب نما و نصب ترمووود باید به نکات زیر دقت کنید. اجرای چوب نماپروفیل های چوب ترمووود تحت هیچ شرایطی نباید در نمای ساختمان و دیگر انواع سازه های چوبی فضاهای بیرونی و باز ,کاملآ به هم چسبیدگی داشته باشند و ض…